Kde se vyučit? Třeba za katrem...

16. března 2006 v 19:53 | Jan Beer |  Seminární práce
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta Katedra
Sociální práce a sociální politiky
Kombinované studium,
obor Sociální práce
Ročník: I., semestr: 1I.
Studijní předmět: Základy pedagogiky
Referát

Obsah:

Obsah
Vzdělávání trestanců (Kurs vede i sochař Opočenský! - Kdo jsem? Klempíř z Valdic! - Děvčata se naučí šít - Kde není ŠVS, probíhá rekvalifikace - Komu se nelení, tomu se zelení)
Seznam zdrojů
Vzdělávání trestanců
Osoba, která se dostane do střetu s trestním zákonem může být buď k pokutě, podmínečnému trestu odnětí nebo k trestu odnětí svobody nepodmíněnému. Tento trest si odsouzení odpykávají v nejrůznějších typech věznic formou výkonu trestu, jehož pravidla jsou daná Zákonem o výkonu trestu odnětí svobody, která se specifikují vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR o výkonu trestu odnětí svobody a v jednotlivých věznicích Vnitřním řádem odsouzených.
Cílem společnosti je resocializovat pachatele, připravit ho na nový návrat do společnosti, pokud se nejedná přímo o osoby, odsouzené k trestu odnětí svobody na doživotí, kde je možnost resocializace na minimální úrovni.
Jednou z resocializačních forem je vzdělávání odsouzených jedinců. Jaké možnosti Vězeňská služba ve svých zařízeních nabízí?
Při generálním ředitelství Vězeňské služby ČR je zřízeno Střední odborné učiliště, které se svojí strukturou dělí na jednotlivá Školská vzdělávací střediska. Vyučit se tak za mřížemi mohou nejen mladiství, ale i dospělí muži a dospělé ženy!
Kurs vede i sochař Opočenský!
Nejvíce rozšířené je vzdělávání ve věznici Všehrdy, kde jsou umísťováni zejména mladiství odsouzení ve věku 15 - 18 let.
Od roku 1997 činí průměrný stav ŠVS cca 90 žáků denního studia, kteří se zde vzdělávají :
a) v učebních oborech - zedník, zámečník, zahradník, truhlář, kuchař a elektrikář,
b) v rekvalifikačních kurzech s pětiměsíční délkou studia - s toutéž specializací,
c) v pětiměsíčním záučním kurzu - kovář.
Studium probíhá v denní formě a odsouzený na něm stráví 35 hodin týdně.
Dále je však nabízeno i pět tříměsíčních kurzů v rozsahu 8 hodin týdně, a to kurz techniky administrativy, kurz německého jazyka a tři kurzy podle stupně obtížnosti, připravující mladistvé odsouzené k práci na PC.
Nepoměr počtu vyučovaných oborů k počtu studentů vychází zejména ze skutečnosti, že do studia jsou mnohdy zařazováni i odsouzení, kteří mají již základy z výukového procesu na svobodě.
Žáci učebního oboru zedník provádějí v rámci plnění osnov odborné praxe údržbu a stavební úpravy ubytoven a žáci učebních oborů zámečník a truhlář opravují a vyrábějí
v zámečnické a truhlářské dílně ŠVS nejrůznější součásti jejich interiérů, kterým takto mohou vdechnout takříkajíc "svou tvář". Žáci oboru zemědělská výroba se podílejí na údržbě zeleně ve svém okolí a předpěstování hrnkových a okrasných květin pro výzdobu svých svět­nic a vyprodukují v rámci odborného výcviku pro ústavní vývařovnu odsouzených ročně zhruba 4 tuny zeleniny.
Věznice operativně zařazuje dle skladby odsouzených i další možnosti k rozšiřování si obzoru, a to také za pomoci vysoce kvalifikovaných odsouzených - dnes se tak ve Všehrdech mohou pochlubit i kroužkem sochařství, které vede Mistr nad Mistry, akademický sochař Pavel Opočenský, odpykávající si ve zmíněné věznici nepodmíněný trest odnětí svobody za pohlavní zneužívání nezletilých děvčat.
Kdo jsem? Klempíř z Valdic!
Vzdělání mohou nalézt za mřížemi nejen mladiství, ale i muži v jedné z nejtěžších českých věznic, ve Valdicích!
Kurz k doplnění vzdělání poskytovaného základní školou je desetiměsíční kurz probíhající v odpoledních hodinách určený pro nezaměstnané a pracující odsouzené se zájmem připravit se na další studium učebního oboru. Je určen pro odsouzené s ostrahou. Přípravný kurz je čtyřtýdenní kurz určený pro uchazeče v učebním oboru. Úspěšní absolventi všech kurzů získají vysvědčení o absolvování kurzu.
V roce 1995 došlo ve ŠVS Valdice ke změně v nabídce vzdělávacích programů pro odsouzené. Nejprve došlo ke zrušení učebního oboru Klempíř a k návratu k těm učebním oborům, pro které má středisko vytvořeny lepší podmínky po stránce personální i materiálové, tedy ke kovoobráběcím učebním oborům.
V roce 1996 došlo po dohodě se společností, provozující ve věznici brusírnu skla, ke zřízení odborného kurzu Brusič skla. V krátké době se podařilo vybudovat pro tento kurz dílnu s potřebným vybavením a především se podařilo zajistit tento kurz novým mistrem odborné výchovy.
Dalším arestem, ve kterém je možné doplnit si vzdělání, je věznice Rýnovice.
V současné době rýnovické ŠVS každoročně otevírá dva učební obory - obrábění kovů a obráběč kovů, dále kurz pro doplnění základního vzdělání, kurz pro pologramotné a odborné kurzy obrábění na číslicově řízených strojích a základy práce s PC, do kterých je na začátku každého školního roku zařazováno okolo 130 odsouzených mužů z oddělení věznice
s dozorem, ostrahou i zvýšenou ostrahou. K tomuto účelu slouží tři učebny pro teoretickou výuku, dvě učebny informačních a komunikačních technologií a dílny odborného výcviku. Výuku zajišťuje devět stálých zaměstnanců - pedagogů a mistrů, externě dochází na ŠVS vyučovat čtyři pedagogové ze středních škol v Jablonci nad Nisou.
Zahradníky, malíře a pracovníky s kvalifikací ve strojírenských oborech produkuje i známá věznice Plzeň - Bory.
Děvčata se naučí šít
Na odsouzené ženy bez kvalifikace myslí pak rovnou ve třech věznicích, a to v Opavě, Pardubicích a Světlé nad Sázavou.
V Opavě do civilního života odchází ruku v ruce odsouzené ženy spolu s mladistvými chlapci, jež slavnostně třímají potvrzení o zaučení v kurzech Elektrotechnická výroba či Pracovník provozu společného stravování nebo Natěrač - lakýrník.
Pardubice pak provozují akreditovaný učební obor Výroba konfekce a mnoho neakreditovaných kurzů.
Školské vzdělávací středisko (ŠVS) Věznice Světlá nad Sázavou bylo zřízeno ministerstvem spravedlnosti 1.1. 2003. Svou činnost zahájilo však již ve školním roce 2001/2002. ŠVS nabízí odsouzeným ženám vzdělávání jak ve všeobecně vzdělávacích, tak praktických kurzech. Na této činnosti participují místní a blízké školy i odborníci z praxe. Podle vybavenosti a možností věznice bude ŠVS také zajišťovat profesní přípravu vybraných učebních oborů pro odsouzené, ukončenou závěrečnou zkouškou.
Ve všech aktivitách ŠVS je dominující zásada individuálnosti respektující osobnostní předpoklady a schopnosti odsouzených žen a všestranně rozvíjející jejich dovednosti.
Hlavním cílem veškerých aktivit ŠVS je kromě vzdělávání odsouzených rovněž rozvíjení pozitivních osobnostních hodnot osob vykonávajících trest odnětí svobody a eliminaci těch osobnostních vlastností, které je vedly k páchání trestné činnosti.
Kde není ŠVS, probíhá rekvalifikace
Nejde však jen o samostatná školská vzdělávací střediska, jež nabízejí vzdělávání odsouzených! Dne 17.1.2006 zahájil ředitel Věznice Ostrov plk. Mgr. Milan Kubíček a zástupce vzdělávací agentury Carlsbader Gate o.p.s. pan Jiří Vepřek, za přítomnosti zástupců Krajského úřadu Karlovarského kraje, rekvalifikační kurz malíř - natěrač, do kterého je zařazeno 12 odsouzených a dne 31. 1. 2006 byl následně otevřen rekvalifikační kurz obsluha a práce s osobním počítačem, také pro dalších 12 odsouzených. Vzdělávací projekt "Šance 2"
dal již příležitost pro 24 odsouzených, kteří úspěšně absolvovali rekvalifikaci v podzimních měsících roku 2005. Vzdělávání odsouzených je financováno z Evropského sociálního fondu v rámci Společného regionálního operačního programu. Cílem je vytvořit podmínky pro rozvoj lidských zdrojů a podpořit osoby ohrožené sociálním vyloučením v regionech. Pozornost je zaměřena především na vzdělávání odsouzených věkově mladších s umístěním do věznice s dozorem, s nízkou kvalifikací či bez kvalifikace a méně kriminálně narušené.
Absolventi rekvalifikačních kurzů získají osvědčení o kvalifikaci v dané profesi formou zaučení od civilního akreditovaného střediska vzdělávání, které má celostátní platnost a mohou s ním po propuštění snadněji hledat zaměstnání. Ve smyslu názvu projektu je tak opravdu dána šance pro návrat do života po ukončení výkonu trestu odnětí svobody.
Komu se nelení, tomu se zelení
Otázkou využitelnosti zvyšování kvalifikace ve věznicích je však další návaznost absolventů v praxi. Odmyslíme-li si skutečnost, že někteří absolventi recidivují v rámci trestné činnosti, za kterou se do výkonu trestu dostali, a tak se vracejí znovu do výkonu trestu odnětí svobody, trh práce je nevyzpytatelný zejména v oblasti zaměstnávání osob, které nemají zahlazený výpis z rejstříku trestů. Dnes je dokonce i na pozici popelář u a. s. Pražské služby vyžadován trestní rejstřík bez záznamu, nehledě na jiné zaměstnavatele…
Komu se nelení, tomu se zelení - je stále lepší, když si odsouzený najde po propuštění práci a do výkonu trestu se již nevrátí, protože zjistí, že nemá zájem další trestnou činnost páchat!
K 21. únoru 2006 je v českých věznicích a vazebních věznicích 19 378 vězňů, z toho 16 559 ve výkonu trestu odnětí svobody a 2819 ve výkonu vazby. Z celkového počtu vězňů je 1553 cizinců.
Zdroje:
d) časopis České vězeňství
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama